Fågelskådningens dag med Tornkampen vid Limsjön

9 maj 2015

Vi samlades vid klubblokalen i Norsbro kl.07.

lnnan vi påbörjade vandringen runt Limsjön spanade vi av södra delen av sjön.

Där fanns över 1000 par häckande skrattmåsar, två par knölsvanar,viggar, sothöns knipor, grågäss, tranor samt brun kärrhök och fiskgjuse. Där fanns även sveriges television Dalarna, som intervjuade. Åte tidigs innan vandringen påbörjades.

Första anhalt blev fågeltornet Norsbrotornet där det pågick "Fågeltornskampen": En tävling mellan ett antal svenska, finska och danska fågeltorn. Vi vandrade vidare och fick se två par grågäss med nykläckta gässlingar. Vandringen gick vidare och många vårfåglar har kommit. Efter drygt halva turen, stannade vi för fikapaus vid västra sidan av sjön. Där såg vi bl.a. krickor, grönbena, rödbena, skogssnäppa och enkelbeckasin samt häckande trana. Efter fikat passerades de betande Schottish Highland Cattles, som hade ett antal kalvar. Ett besök i "Statoiltornet" gjordes också, sedan fortsatte vandringen förbi gömslet och tillbaka till utgångspunkten vid klubblokalen.

Klockan var då c:a 09.30 och alla var nöjda. Vädret var alldeles utmärkt.

// Henry