Projekt pilgrimsfalk statistik 2003

Resultat över ägg och ungar år 2003 för projekt pilgrimsfalk
Län Lanskap Par Kontrollerade ägg Befruktade ägg Kläckta ungar Ringmärkta ungar Förm. flygga ungar Kommentar
M Skåne 3 6 3 3 1 1 FF unge utsatt BO.02
N Halland 8 21 16 11 11 11
P Bohuslän 14 41 34 28 27 17 1 unge försvann, 6 till "hacking"
O Västergötland 12 44 42 35 35 31 4 ungar till "hacking"
E Östergötland 1 2 2 2 2 2
O Dalsland 6 12 9 7 7 10 Nytt par med 3 ungar upptäckta
Gotland 1
W Dalarna 3 4 4 2 2 2
W Dalarna "hacking"   15 15 12
Z Jämtland 1 2 Ny lokal
AC Västerbotten 2 2 2
BD Norrbotten 60     90 90  
Summa: 111 130 110 195 192 88