Rapporter om "våra" falkar 2004

Senaste rapporten är överst.


Trillingar i Älvdalen

1 hona och 2 hanar ringmärktes den 24 juni 2004.

Vid bokontrollen i mitten av maj fanns tre befruktade ägg och all tre utvecklades och kläcktes i början av juni.

Ungarna på bilden är ca 18 dagar gamla och befanns vara vid gott hull.

Hanen är en Leksandsfalk och honan har en blankring och kan vara från Norrland eller möjligen Norge.

Falken sprider sig.
mvh
Lars Leksén
30 juni 2004.

En bild på Älvdalingarna. Foto: Lars Leksén


Fyrlingar i Säter

Dalarnas första 4-kull av pilgrimsfalk är nu ringmärkta och hälsokontrollerade. Kläckningen ägde rum i slutet av maj och de beräknas flygga omkring den 10 juli. Paret är aktivt och har inga problem att dra hem mat till ungarna, tre hanar och en hona. Den vuxna honan är den gamla erfarna märkt som K1 och som fick de första ungarna i Dalarna på nästan 50-år under år 2000. Hanen däremot är utbytt men där har det inte givits tillfälle att läsa ringarna och se vilken individ det är.

Till helgen som kommer skall förhoppningsvis även tre ungar kunna ringmärkas i Älvdalens kommun. I samband med bokontrollen i mitten av maj så fanns det tre befruktade ägg i bobalen.

Ytterligare falkar kommer till Dalarna med början den 20 juni som skall sättas ut i s.k. hacking (frisläppande av falkar). Sammanlagt kommer 16 ungar att sättas ut på 5 olika platser i Dalarna under sommaren. Faller allt väl ut så kommer över 20 ungfalkar på vingarna till hösten vilket är ett bra tillskott för att nå målet med minst 6 häckande par i Dalarna inom en 5-års period.


Mvh
Lars Leksén
15 juni 2004

Foto: Lars Leksén