Brenäsviken


 

2008-07-04 Leksands kommun har tillsammans med fågelklubben genomfört ett projekt för att restaurera Brenäsviken i Insjön.

Tanken är att våtmarken skall hävdas av betesdjur och på så sätt locka till sig fåglar som hör till denna typ av våtmark. Grågås, rödbena, gulärla, skedand var några av de möjlig arterna som skulle kunna bli attraherade och på sikt komma att häcka i lokalen. Årtan som är en synnerligen kräsen ”habitatsökare” står ju förståss överst på ”hypoteslistan”.

Den 4 juli kom ett gäng skådargäster dit tillsammans med mig och glädjen blev mycket stor när vi upptäckte en årta med 6 kycklingar i viken!

Flaggan i topp för kommunen och grattis till Insjön som fått en ny häckande art i socknen! Staffan Müller

 

Årta (Anas querquedula), hanne ©Kalle Bergström

 


 

2006 genomfördes en muddring av Brenäsviken vilket innebar att ca 0, 5m av torven togs bort på ett ca 4ha stort område. Ännu (2008) har det inte blivit någon nämnvärd fart på fågellivet i den restaurerade ytan, men ha tålamod, tids nog kommer alla de indikatorarterna som förutspåtts, att infinna sig här: Gulärlan har reda häckat, liksom storspoven och tofsvipan. I år räknar vi med att grågåsen slår till. Ett fågeltorn, med en god uppsikt över hela viken har upprättats i Brenäs by. Det ses från vägen!

 

 


 

Gulärlan är en indikations art för detta område och häckade under 2007,© Kalle Bergström