Siljansnäs-Byrviken flygbild 200705

 


 

Byrvikens mynning mot Österviken/Siljan foto från ©Staffan Müller