Kollsjöarna

 


Kollsjöarna

Conny Land

De båda Kollsjöarna är dämda och ett par meter djupa. De omges nästan helt av flacka men trädrika myrland. Framförallt väster om stora Kollsjön finns fina sumpskogsområden. Stövlar rekommenderas vid besök.

 

Fåglar

Inom området förekommer fågelarter med höga biotopskrav, t.ex Trana, Fiskgjuse, Lärkfalk, Storlom, Tretåig Hackspett, Videsparv och Mindre Flugsnappare.

På våren är Kollsjön en säker lokal för orrspel.

Gök, Dubbeltrast, Bergfink, Trädpiplärka, Gulärla och Grönbena är andra arter som häckar här årligen.

Se även artlista från sumpskogsinventeringen som genomfördes vid Kollsjön och Lundbjörkstjärn våren 2000.

 

Läge

Kollsjöarna ligger c:a 10 km väster om Siljansnäs. Från Siljansnäs kör mot Sollerön. 1 km efter skylten vid Limå bruk, ta in skogsbilväg mot Jobsarbo. Strax efter Jobsarbo korsar Siljansleden. Här kan man parkera och följa Siljansleden fram till sjön.

Annars fortsätt till Forsens fäbod, parkera bilen efter att du passerat bron. Härifrån kan man välja att utforska sjön antingen genom att öster om ån gå över Kollsjömyren ut mot udden som delar sjön. Längst ute på udden finns fina obs-möjligheter.

Om man istället väljer att gå väster om sjön kommer man till fina sumpskogsområden.