Gärde skola skådar fågel!

13 jan 2011

Nu har vi fått kontakt med Gärde skola i Häradsbygden.

Vi kommer att ha ett förhoppningsvis, mångårigt samarbete för att hjälpa till under deras ”utomhuspedagogik”. Intresserade elever och lärare kommer att bli mycket intressant att jobba med. Sen har de ju Gittan Lokgård som föräldrarepresentant, som kommer att engagera sig mycket för eleverna. Bl.a. kommer hon att tillsammans med slöjdläraren tillverka småfågelholkar som kommer att sättas upp i bl.a. Dragsängarna.

Under planeringen här om sistens, kom vi överens om att eleverna skall följa upp utvecklingen i den ”nya” Stenbrotjärn, med vattenprover och annan undersökning.

Dragsängarna skall också bli ett regelbundet ”klassrum” och sist men inte minst, kommer Gärde skola att engagera sig i Vinterfågelmatningen.

I dag var jag och hälsade på årskurs 5 när de hade slöjd med Björn Nääs. Då tillverkade de en foderautomat som kommer att invigas i anslutning till ViK-helgen i slutet av januari.

Leksands fågelklubb önskar Gärde skola ”Lycka till”!

Vi skall försöka stötta Er så mycket vi kan!

Staffan Müller