Rovfågelsexkursion

10 september 2016

Vi var 13 personer som en somrig septemberlördag samlades vid Limsjön för att under Conny Lands ledning spana på rovfåglar. Vädret var hyfsat. Med förra årets exkursion i minne var vi dock beredda på att kanske inte få se så många arter, men så blev det inte!

Första anhalten blev Norsbrotornet vid Limsjön.
Bruna kärrhökshonan var kvar, och vid en första anblick tillsammans med hannen, men när vi granskade lite närmare så såg vi att det var en blå kärrhökshona, eller kanske ungfågel. Vi diskuterade skillnaderna mellan blå kärrhök, stäpphök och ängshök, men med hjälp av en bra kamera kunde vi räkna "fingrar", och konstatera att det var den blå.
Kärrhökarna lekte, eller bråkade kanske, lite innan de födosökte över sjön och strandängarna på var sitt håll.

Vi åkte vidare till Häradsbygden och stannade på en åkerväg mellan Yttermo och Gärde, där vi fick sällskap av Gunnar Lind som var ute på promenad.
Strax såg vi en ormvråk, och därefter en fjällvråk som visade sig fint, och dräktskillnaderna kunde studeras.
Ytterligare ett artpar blev torn- resp. lärkfalk.
Slutligen såg vi även en duvhök.
Förutom rovfåglarna var här en hel del finkar.

Tiden går fort när man har roligt, så vi hann inte med att fortsätta ut mot Dragsängarna, utan avbröt exkursionen, mycket nöjda.

/ Petrus Tengnér

Spaning efter fjällvråk
Foto: Petrus Tengnér