Berguvssläppet den 19 september 2010

 

Det enda avelspar som vi nu har kvar i Leksands Fågelklubbs berguvsprojekt, 
fick i år fram två flygfärdiga ungar, av de tre ägg som lades. 
Det blev en hane och en hona och de är nu släppta ut i det fria.

På bilderna syns honan när hon flög iväg till en förhoppningsvis ljus och produktiv framtid.

Beträffande det äldre avelsparet som vi hade fick dessa inte några ungar i år heller. De har nu tagits bort. Några ungar har inte producerats där under de senaste fyra åren och det var dåligt även tidigare under flera år.

Henry Pollack

En första flygtur utanför voljären...
...och en behövlig vilostund i det fria.

Fotograf, samtliga bilder:

Göran Lundgren ©