Stenbrotjärn i Västannor


Ännu en våtmark i Leksands kommun!

Den stora maskinen flyter!

 

Först var det Limsjön (1989- 1996) sen iordningställdes Dragsängarnas vadarstrand (1994) och Brenäsviken (2006). Därefter Hjorthagen i Leksand (2008) och Ryttardammen i Leksboda samt Kvarndammen i Rältlindor (båda 2009). Nu har kommunen hittat ytterligare en potentiell våtmark att restaurera; Stenbrotjärn i Västannor.

För några veckor sedan satte arbetet igång för att göra en ca 1ha stor vattenspegel intill riksvägen, och redan efter 8 arbetsdagar är det en helt nyskapa sjö!

Grågås, kricka, ev. årta, storspov, tofsvipa och gulärla, förväntas komma att häcka i tjärnen. I dag är det endast enkelbeckasin och buskskvätta som finns här.

Följ utveckling av det nya dämmet!

Just nu passerar fjäll- och ormvråkar över åkrarna, så besöket är väl värt trots att vattenspegeln bara är halvfärdig och inte attrahera så mycket sjöfågel än. Dock har jag redan noterat kricka och gräsand i pölen!

Staffan Müller

Under restaureringen, oktober 2010.

Nu är Stenbrotjärn klar!