Fåglar på svenska och engelska

Birds in Swedish and English

Översättningarna är gjorda av

Bengt Heineman

De böcker som använts är

Alla europas fåglar i färg /Bruun, Singer/
och
The Natural History of Britain And Europe


 

Lommar / Divers Hökar / Hawks Tjockfotar / Thick-knees Hackspettar / Woodpeckers Flugsnappare / Flycatchers
Doppingar / Grebes Kärrhökar / Harriers Vadarsvalor / Pratincoles Lärkor / Larks Stenskvättor och trastar / Thrushes
Stormfåglar /Fulmars Glador / Kites Labbar / Scuas Svalor / Swallows Mesar / Tits
Liror / Shearwaters Fiskgjuse / Osprey Måsar och tärnor / Gulls and Terns Sommargylling / Oriole Stjärtmes / Long-tailed Tit
Stormsvalor / Petrels Falkar / Falcons Alkor / Auks Piplärkor och ärlor / Pipits and Wagtails Skäggmes / Babbler
Sulor / Gannets Skogshöns / Grouse Duvor / Pigeons and Doves Sidensvans / Waxwing Nötväckor och murkrypare / Nuthatches and Wallcreepers
Pelikaner / Pelicans Fälthöns / Partridges Gökar / Cuckoos Stare / Starling Sparvfinkar / Sparrows
Skarvar / Cormorants Trana / Crane Ugglor / Owls Törnskator / Shrikes Finkar / Finches
Hägrar / Herons Trappar / Bustards Nattskärror / Nightjars Kråkfåglar / Crows Korsnäbbar / Crossbills
Rördrommar / Bitterns Rallar / Rails Seglare / Swifts Strömsstare / Dipper Fältsparvar / Buntings
Storkar / Storks Vadare / Waders Blåkråkfåglar / Kingfishers and Related Birds Gärdsmyg / Wren  
Flamingoer / Flamingos Beckasiner / Sandpipers   Järnsparvar / Accentors  
Änder / Ducks Skärfläckor och styltlöpare / Avocets and Stilts   Sångare / Warblers  
Gäss / Geese Simsnäppor / Phalaropes   Kungsfåglar / Goldcrests  
Svanar / Swans        
Gamar / Vultures        
Örnar / Eagles        
Vråkar / Buzzards        

 


 

Om du upptäcker något fel, är jag tacksam för meddelanden om detta, lämpligen via e-post.

If you find any mistakes in the list, please note me on the above e-mail address.