Bli Medlem

Ert medlemskap är grunden i klubbens verksamhet, för att långsiktigt kunna genomföra våra projekt och fortsätta arbetet med att utveckla fågellivet inom Leksands kommun, ett arbete där du själv är välkommen att aktivt delta i.

Medlemsavgiften för ett kalenderår är:

  • 200 kr för helbetalande medlemmar
  • 50 kr för familjemedlemmar
  • 50 kr för ungdomar, som fyller högst 21 år

OBS! Det måste finnas minst en helbetalande medlem i familjen för att få räknas som familjemedlem och betala 50 kr.

Betala gärna in medlemsavgiften via vårt Bankgiro-nr: 456-4373

Klubbens stadgar


 

Powered byEMF Online Form Builder

 

Eller skicka anmälan som e-post till medlem (at) leksandsfagelklubb.se med ovanstående uppgifter.


Tack för din anmälan och Välkommen till klubben!

Inom några veckor får du välkomstbrev och annan information från oss.