Rovfåglar runt Häradsbygen

12 september 2009

En vacker morgon, men med kraftig dimma... Inte optimala förhållanden för rovfågelspaning, men sagolikt vackert. Trots detta kom det hela 25 personer för att söka rovfåglar på flytt över Häradsbygdsåkrarna. Facit blev 3 ormvråkar, 1 hanne av blå kärrhök och 1 sparvhök som kunde urskiljas i dimman. Per Lindberg var ledare.