Fotogruppen visade bilder

28 oktober 2009

Text och bild: Bogdan Persson©

Sju fotografer från fågelklubbens fotogrupp visade bilder, vissa med ljud och musik. Temat var fritt och variationen var därför stor:
- Per Lindberg visade spännande vinklar från ett orrspel.
- Kjell Bond gick igenom det bästa från året som gått.
- Per-Inge Mill tog oss extremt nära tranorna vid Hornborgasjön.
- Anders Krüger gick igenom sitt år som gått, genom kamerasökaren.
- Bogdan Persson tog oss med på en resa till Serbiens gåsgamar och till Thailands rovfågelsträck i Chumphon.
- Marie Gilander visade oss ”rörliga stillbilder” om ett tranpar hon följt under en hel sommar, allt till skön bakgrundsmusik.
- Ulf Bond presenterade sina ”high-lights” under det gångna året.

Totalt deltog 18 personer på bildvisningen som inspirerade både bildvisarna och publiken i Norsbro.