Skåneresan - Österlen med äppelblom och glador

21-24 maj 2009

 

På Kristi himmelfärdsdag drog fågelklubben till Skåne för att möta försommaren. Första pausen gjordes vid Tåkern, den kanske förnämsta av Sveriges alla fågelsjöar. Där togs vi emot av Lars Gezelius på fältstationen som berättade om fågellivet vid sjön och de restaureringsåtgärder som genomförts. Vi fick också en guidning i majvivans ängar. På kvällen äntrade vi Branteviks vandrarhem på Österlen och träffade Magnus Ullman som informerade om fredagens exkursion i området.

Fredagen ägnades i första hand åt skjutfältsområdet i Ravlunda, som visade sig innehålla en fantastisk mängd fåglar. Det var framför allt fältpiplärkan och höksångaren som lockade i de öppna fälten. Dessa arter ägnades ett par timmar och var och en av oss fick fantastiska observationer på de ovanliga fågelarterna.

Sommargyllingen sjöng i bokskogen och tillsammans med trädlärkan utgjorde de en märklig ljudkuliss för oss nordbor. I en av granplanteringarna fick vi också kontakt med den brandkronade kungsfågeln. Strax intill Glimminge lyckades vi få se såväl svarthakad buskskvätta som svart rödstjärt. En bonde hade tippat avfall från en kycklingfarm. Där kretsade det 14 glador över deponin. Inalles räknade vi nog in ett par hundra glador under helgen och när helst vi spanade mot himlen såg vi den vackra rovfågeln. Turen med Magnus Ullman, avslutades i Simrishamn och vi observerade bl.a. kaspisk trut och skräntärna i hamnbassängerna. På kvällen genljöd det av lövgrodor i ett dämme intill vandrarhemmet.

Lördagen ägnades åt Kristianstads vattenrike under ledning av en lokal ornitolog; Anette Strand som guidade oss genom Håslövs ängar med rödspov och ängspiplärka. Den vita storken som har sitt främsta tillhåll vid Rinkaby, visade stolt upp sig inför oss. Sen tog Anette med oss till Kappalunds dammar, intill ett nedlagt sockerbruk. Där fick vi kanske resans mest minnesvärda fågelobservation: Pungmesen, som matade sina ungar, en meter ifrån åskådarna.

Resans enda miss, blev gulhämplingen, som normalt sjunger så vackert i tallskogarna kring Åhus. I dag var den tyst, dels p.g.a. den sena timmen och vindbyarna som gjorde den osynlig för oss. Dagen avslutades vid Brösarps backar som stod i full blom av gullviva och backsippa.

Söndagen blev en lång hemresedag som fick ett fantastiskt avbrott, med en paus på Adelövs prästgård i Tranås. Där bjöd Inga Lena och Leif Liljeblad oss på lunch och guidning i konstnärens ateljé.

Avslutningsvis får jag konstatera att alla tycktes nöjda med denna fantastiska resa som uppfyllde allas högt ställda förväntningar, såväl ornitologiskt som socialt. En underbar grupp av ungdomar och äldre samt två suveräna busschaufförer: Stickan från Barbros bussar och Lars Laurell från vår förening, såg till att alla mådde gott.

Håll till godo med resenärernas fantastiska bilder tagna av Kjell Bond och Bogdan Persson!

Ett stort tack till nämnda, samt Anette och Magnus för alla minnesvärda upplevelser! Den här konstellationen gör det enkelt att vara reseledare.

Staffan Müller

Totalt observerades 146 arter under resan. Se artlistan här.

Höksångare (Sylvia nisoria)

Kjell Bond ©

Skräntärna (Sterna caspia)

Kjell Bond ©

Fältpiplärka (Anthus campestris)

Kjell Bond ©

Havsfågelskådning vid Brantevik (Håkan Müller och Martin Linzie)

Bogdan Persson ©

Roskarl (Arenaria interpres)

Bogdan Persson ©

Ringduva (Columba palumbus)

Bogdan Persson ©

Rovfågelspaning (Petrus Tengnér i förgrunden)

Bogdan Persson ©

Branteviks steniga strand

Bogdan Persson ©

Svarthakad buskskvätta (Saxicola torquata)

Kjell Bond ©

 

Totalt observerades följande 146 arter:

(* betyder att arten sågs under resans gång, men inte i Skåne, utan Tåkern, eller annan lokal längs vägen)

 • 1 Knölsvan
 • 2 Sångsvan
 • 3 Grågås
 • 4 Kanadagås
 • 5 Vitkindad gås
 • 6 Prutgås
 • 7 Gravand
 • 8 Bläsand*
 • 9 Snatterand*
 • 10 Kricka*
 • 11 Gräsand
 • 12 Skedand
 • 13 Brunand*
 • 14 Vigg*
 • 15 Ejder
 • 16 Knipa
 • 17 Småskrake
 • 18 Storskrake
 • 19 Fasan
 • 20 Storlom*
 • 21 Smådopping
 • 22 Skäggdopping
 • 23 Gråhakedopping
 • 24 Svarthakedopping
 • 25 Storskrav
 • 26 Rördrom*
 • 27 Gråhäger
 • 28 Vit stork
 • 29 Bivråk*
 • 30 Röd glada
 • 31 Havsörn
 • 32 Brun kärrhök
 • 33 Sparvhök
 • 34 Ormvråk
 • 35 Fjällvråk
 • 36 Fiskgjuse
 • 37 Tornfalk
 • 38 Lärkfalk
 • 39 Vattenrall*
 • 40 Sothöna
 • 41 Trana
 • 42 Strandskata
 • 43 Mindre strandpipare
 • 44 Tofsvipa
 • 45 Enkelbeckasin
 • 46 Rödspov
 • 47 Storspov
 • 48 Rödbena
 • 49 Gluttsnäppa
 • 50 Grönbena*
 • 51 Drillsnäppa
 • 52 Roskarl
 • 53 Kustlabb
 • 54 Skrattmås
 • 55 Fiskmås
 • 56 Silltrut
 • 57 Gråtrut
 • 58 Kaspisk trut
 • 59 Havstrut
 • 60 Skräntärna
 • 61 Kentsk tärna
 • 62 Fisktärna
 • 63 Svarttärna
 • 64 Tamduva
 • 65 Skogsduva
 • 66 Ringduva
 • 67 Turkduva
 • 68 Gök
 • 69 Tornsvala
 • 70 Göktyta
 • 71 Gröngöling
 • 72 Spillkråka
 • 73 Större hackspett*
 • 74 Trädlärka
 • 75 Sånglärka
 • 76 Backsvala
 • 77 Ladusvala
 • 78 Hussvala
 • 79 Fältpiplärka
 • 80 Trädpiplärka
 • 81 Ängspiplärka
 • 82 Gulärla
 • 83 Sädesärla
 • 84 Gärdsmyg
 • 85 Järnsparv
 • 86 Rödhake
 • 87 Näktergal
 • 88 Svart rödstjärt
 • 89 Rödstjärt
 • 90 Buskskvätta
 • 91 Svarthakad buskskvätta
 • 92 Stenskvätta
 • 93 Koltrast
 • 94 Björktrast
 • 95 Taltrast
 • 96 Rödvingetrast*
 • 97 Dubbeltrast*
 • 98 Gräshoppssångare
 • 99 Sävsångare
 • 100 Kärrsångare
 • 101 Rörsångare
 • 102 Trastsångare*
 • 103 Härmsångare
 • 104 Höksångare
 • 105 Ärtsångare
 • 106 Törnsångare
 • 107 Trädgårdssångare
 • 108 Svarthätta
 • 109 Grönsångare
 • 110 Gransångare
 • 111 Lövsångare
 • 112 Kungsfågel
 • 113 Brandkronad kungsfågel
 • 114 Grå flugsnappare
 • 115 Svartvit flugsnappare
 • 116 Skäggmes*
 • 117 Stjätmes*
 • 118 Entita*
 • 119 Blåmes
 • 120 Talgoxe
 • 121 Nötväcka
 • 122 Trädkrypare
 • 123 Pungmes
 • 124 Sommargylling
 • 125 Törnskata
 • 126 Nötskrika*
 • 127 Skata
 • 128 Nötkråka*
 • 129 Kaja
 • 130 Råka
 • 131 Kråka
 • 132 Korp
 • 133 Stare
 • 134 Gråsparv
 • 135 Pilfink
 • 136 Bofink
 • 137 Grönfink
 • 138 Steglits
 • 139 Grönsiska
 • 140 Hämpling
 • 141 Mindre korsnäbb
 • 142 Rosenfink
 • 143 Domherre*
 • 144 Stenknäck*
 • 145 Gulsparv
 • 146 Sävsparv