Årsmöte

10 mars 2010

Text: Staffan Müller ©

Det 33:e årsmötet!

Fullt hus blev det i Norsbrolokalen på årsmötet som förutom livliga diskussioner om tidning och ekonomi, åter igen blev en succé för Gunnars och Staffan Linds frågesport. Den vanns av Bogdan som fick en fin bok som belöning. Grattis!

Från årsmötet kan för övrigt rapporteras att Per Lindberg blev invald i styrelsen som den 6:e ledamoten. Det är dags för honom att kliva fram efter nästa 30 års ”glida med”- mentalitet! Han skall också ses som en ”buffert” för Bogdan som kommer att få ett kämpigt år med sina behandlingar innan sjukdomen försvunnit .

Ett enigt årsmöte rekommenderade styrelsen att fortsätta ge ut 2 färgtryckta tidningar per år. Medlemsavgiften kommer att höjas nästa år, för att säkerställa vår ekonomi. Det mest glädjande av allt på årsmötet var att det gick på nolltid att rekrytera Volontärer till föreningens verksamhet. Jag hade hoppats på att vi under året skulle kunna fixa 5 frivilliga som kan ställa upp med allehanda handräckning inom föreningen. På årsmötet anmälde sig 4 frivilliga och det visar på styrkan i vår förening: Ingegerd Hyttsten, Kerstin Laurell, Lars Laurell, Björn Tengnér och Marie Gillberg blir årets stöttepelare i LFK.

Fågelskådningens Dag genomförs den 8 maj, som en invigning av Älvpromenaden i Insjön och alla uppmanas ansluta eftersom det blir en stor händelse i föreningens historia! Tidningen kommer ut i god tid innan evenemanget. Då kan Du läsa mer!

Välkomna till 2010 års verksamhet!

Staffan Müller/ ordf.

Årsmötet invigs i Norsbrolokalen.

Foto: Bogdan Persson ©

Ordförande Staffan Müller och sekreterare Petrus Tengnér

Foto: Bogdan Persson ©

24 personer närvarade, varav 7 kvinnor.

Foto: Bogdan Persson ©

Ingegerd Hyttsten serverade kaffe med fika.

Foto: Katarina Paunovic ©

Gunnars frågesport var som vanligt svår, men lärorik och rolig.

Foto: Katarina Paunovic ©

Eftersnack...

Foto: Katarina Paunovic ©