Nyinsatt rovfågelskådning

17 sept 2011

Text: Jerker Dahlin ©

Rapport från Nyinsatt rovfågelskådning den lördag 17 sept.

14 deltagare mötte upp till en strålande solskensdag där alla lokaler visade sig från sin bästa sida. Vi började längst bort geografiskt sett, i Fors utanför Djura där vi på de vida slätterna startade friskt med en adult duvhök. Andra skådningsplatsen blev Sjöbotten i Rälta där även ormvråk och tornfalk visade upp sig fint. Efter en stund sträckte det in en fjällvråk som cirklade ett par varv innan den den drog söderut. Vidare begav vi oss till infarten vid Dragsängarna där vi såg en ormvråk och även här en duvhök mot Ullvihållet. En tornfalk satt på kraftledningen vig tågrälsen på nästa plats vid de nytröskade kornåkrarna i Yttermo. Sista anhalt blev Statoiltornet där lärkfalken fortfarande fanns kvar och tog åt sig av trollsländorna i skyn.

resultat:
Fors, Djura: duvhök
Sjöbotten Rälta: tornfalk, ormvråk och en fjällvråk
Dragsängarna/Ytteråkerö: duvhök och ormvråk
Yttermo: tornfalk
Statoiltornet Limsjön: Lärkfalk

Jag tackar för en härlig skara människor som mötte upp.

Jerker Dahlin