Hackspettsexkursion - 12 april 2014

12 april 2014

En härlig hackspettsmorgon

Tänk att Leksands Fågelklubb, för sin årliga hackspettsexkursion, prickade in just den soligaste och mest vindstilla morgonen under våren!

Ett 15-tal naturvänner samlades vid Norsbro, för att genomföra en utflykt till helt nya marker än normalt. I år hade man stopp i Hälla, Solberga, Kvarnberg, Hundhagen och Västerfors/Älvnäs.

Exkursionsledaren, Staffan Müller, hade som vanligt satt upp höga mål; Att få se eller höra alla de 6 tänkbara hackspettsarterna som finns i Kommunen!

Resultatet i år blev helt fantastiskt jämfört med 2013. Frånsett den uteblivna gröngölingen fick deltagarna kontakt med såväl större- som mindre hackspett, spillkråka, gråspett samt den tretåiga.

Eftersom väderleken var så gynnsam för fågelsång, fick gruppen också tillfälle att lyssna på många andra fågelarter. Trastarna har anlänt nu liksom rödhake och järnsparv. De fyller luften med en fantastisk fågelkör!

En udda fågel, som förresten hördes på två ställen under exkursionen, var skogsduvan. En arter som är mycket sällsynt i våra marker!

Staffan Müller


Staffan lycklig med semla och gråspett. Foto: Petrus Tengnér

Foto: Staffan Müller

 


Deltagarna lyssnar på tretåig hackspett i skogarna öster om Solberga. Foto: Petrus Tengnér