Fågeltornskampen 3 maj 2014

03 maj 2014

Vi var två lag från klubben som deltog i Fågeltornskampen.

I Norsbrotornet stod Petrus Tengnér, Bertil Jenning och Ulf Eriksson medan Limatornet bemannades av Staffan Müller och Sebastian Falk.

Nordanvinden blåste snålt och det var inte någon större fart på fåglarna. Den interna kampen vanns av lag Limatornet med 62 arter mot 55 arter för Norsbrotornet. De arter som gladde mest var bl.a. snatterand, svartsnäppa, småspov och årta.

I Sverige vann Södra Lunden i Ottenby på 103 arter. Kampen vanns dock totalt av Finland, och tornet i Björneborg, med 104 arter.

Läs mer om Fågeltornskampen på SOF's hemsida, www.sofnet.org

Petrus Tengnér

Petrus Tengnér, Sebastian Falk, Staffan Müller, Ulf Eriksson samt Bertil Jenning (bakom kameran) deltog i Fågeltornskampen.