Rovfågelsexkursion

12 september 2015

Samling vid klubblokalen vid Norsbro k l. 13.

Några av oss med tubkikare spanade över Limsjön och fick då se en lärkfalk, som jagade över sjön.

Sedan for vi tre bilar mot Yttermo, där första stoppet ägde rum. Då vädret inte var det bästa för sträckande rovfåglar med en sydostlig vind, kunde inga rovfåglar upptäckas. Däremot såg vi ansamlingar av ängspiplärkor på väg söderut. De nästkommande två stoppen; det första mellan yttermo och Gärde och det andra på vägen ner mot Dragsängarna resulterade heller inte i några
observationer av rovfåglar. Däremot gick ett antal grågäss samt vitkindade gäss och betade.

Färden gick sedan mot lnsjön, där en ormvråk satt på en kraftledningsstolpe och spanade. Den blev mobbad av tre skator, så den bytte stolpe så vi fick en mycket fin spaning framifrån på vråken efter att vi sett den endast bakifrån vid den första stolpen. Vi for sedan till åkrarna vid Helgbo där vi inte heller såg någon rovfågel, och exkursionen avslutades med attviåkte på östra sidan av sjön lnsjön åter till Norsbro.

Vi menar att vädret inte var optimalt för at kunna se många sträckande rovfåglar denna dag.

// Henry