Fågelskådningens dag och fågeltornskampen

07 maj 2016

Fågelskådningens dag lockade 9 personer att vandra runt sjön. Solen sken och med tiden kom värmen.

De mest intressanta arterna som vi noterade var svartsnäppa och ljungpipare. Vi såg också sjungande buskskvätta, ruvande trana och hörde sånglärkan.

Samtidigt pågick fågeltornskampen, landskampen mellan Sverige, Finland och numera även Danmark. Leksands fågelklubb deltog med ett lag i Norsbrotornet, Limsjön.

Mellan kl 5 och 13 fick laget ihop sammanlagt 58 arter, vilket blev bäst i Dalarna, men ändå 45 arter mindre än de bästa fågeltornen i landet. Som vanligt var det ett finskt fågeltorn som vann den totala tävlingen. Läs mer om fågeltornskampen på www.birdlife.se.

Från vår artlista kan nämnas storskarv, svartsnäppa och sädgås av rasen rossicus (tundrasädgås).

Dessutom stod Mats och Eeva Kaij för holkförsäljning vid Norsbro.

Vandring runt Limsjön

 

Delar av laget i fågeltornskampen. Från vänster Olle Persson, Bengt Andersson, Ulf Eriksson och Bertil Jenning.

Fotos: Petrus Tengnér

 

Foto: Staffan Müller