"Örnbäbisar" som besökt Leksand, efter att ha kommit på vingarna

Välkommen till örnarnas barnkammare

. Vi har under åren fått in flera bilder på örnar som lästs av i Leksand. Bilder då dessa örnar varit boungar. Stig Norell hade turen att få hela 4 örnar avlästa i Leksand. Han hade bilder på samtliga, från märkningstillfället (tagna av Åke Englund) - och han skickade dem till oss. Den femte bilden står Torbjörn Franc för. Han var med då örnen 530P ringmärktes i Härjedalen och han "plockade" så småningom upp den själv på utfodringen i Leksand!

. Allteftersom bilderna kom in växte tanken på att visa upp "bäbisarna". Jämför örnarna med hur de ser ut idag. Känner du igen något drag?

. Vi tackar fotograferna som bidragit med bildmaterialet.
Bogdan Persson, den 8 mars 2008.

Foto: Åke Englund ©

Örnen 269L uppskattningsvis 45 dagar gammal, fotograferad på boet, den 22 juni 2005 i Hälsingland. Stig Norell ringmärkte. Den återsågs i Leksand av Per Lindberg, den 10 februari 2010.

Foto: Åke Englund ©

Örnen 245S (den främre) vid märkningstillfället, den 14 juni 2008. Följande vårvinter, 285 dagar senare lästes den av i Leksand av Torbjörn Franc. Ringmärkare var Stig Norell.

Foto: Åke Englund ©

Örnen 281L på sitt stora risbo, efter att just ha fått sina ringar av Stig Norell. Jämför även med bilden längre ner. Örnen dök upp i Leksand 2 år och 191 dagar senare och lästes då av av Pär Johansson.

Foto: Åke Englund ©

577P trycker i boet, den, 14 juni 2007, Härjedalen. 171 dagar senare lästes den av i Leksand av Bogdan Persson.

573P (med ljust huvud), tillsammans med kullsyskonet. 221 dagar efter ringmärkngen lästes den av i Leksand, av Pär Johansson och Anders Dahlin.
Foto: Åke Englund ©, den 14 juni 2007, Dalarna.

250P (den ljusare örnen som trycker), tillsammans med kullsyskonet. 178 dagar efter ringmärkningen läste Torbjörn Franc av örnen i Leksand.
Foto: Åke Englund ©, den 17 juni 2007, Hälsingland.

281L ska strax få sina ringar av Stig Norell.
Foto: Åke Englund©, den 14 juni 2005, Dalarna. Jämför även med bilden längre upp.

 

530P har just fått sina ringar och ska placeras tillbaks till det trygga boet. Alf Nordin bär upp den. Torbjörn Franc som tagit bilden var själv först att läsa av örnen i Leksand 244 dagar senare.
Foto: Torbjörn Franc ©, den 19 juni 2007, Härjedalen