Kan man få låna gömslet för att fotografera örnar?

Vi får ofta förfrågningar från såväl amatörer som professionella fotografer runtom i landet som är intresserade av att låna gömslet för att fotografera örnar. Efter att i flera år ha varit mycket generösa med att låta andra (än de som jobbar i projektet) få låna gömslet, har vi känt att vi måste reglera saken. Allt för ofta har missöden inträffat då oerfarna fotografer använt sig av gömslet. Vissa incidenter har skett på grund av okunskap eller bristande erfarenhet, andra på grund av rent slarv. Misstag som begås drabbar inte bara örnarna och personen som begått dem, utan ofta även den/de som ska inventera i dagarna efter.

. Syftet med varför gömslet överhuvudtaget finns till, är att inventera och dokumentera örn. Att låna ut gömslet till fotografer gynnar inte målet med projektet och i vissa fall kan det rentav missgynna själva syftet. Vi har därför inom örnprojektet fattat beslut om att tills vidare inte låna ut gömslet till utomstående. Eventuella gäster får endast vistas i gömslet i sällskap av någon guide ur projektet. Gäster som får följa med bör i huvudsak vara personer som är potentiella framtida örninventerare och som är beredda att lägga ner en hel del tid på att inventera örnar vid utfodringen. Beslut om att ta med eventuella gäster fattas av var och en av inventerarna.

. Vi hoppas att ni har förståelse för att dessa beslut är fattade i syfte att underlätta för de som sköter arbetet kring örnutfodringen, gynna örnarna och själva inventeringen. Tack för att ni genom att respektera dessa regler, gynnar örnutfodringen i Leksand.

Örninventeringsgruppen inom Leksands Fågelklubb,

genom Bogdan Persson