Dragsängarna

Se lokalen på karta

 

Vid vadargömslet matar vi sen 2008 och alla vinterlövskogsarter på våra breddgrader kan finnas här. Grön- och gråsiska är mest frekventa, men också allehanda mesar bl.a. stjärtmes samt också mindre hackspett. Vadargömslet som ligger intill, funkar bra som fotogömsle till matningen. Det går även bra att sitta på bänken nedanför och fotografera.