Om svenska vinterfågelräkningen

 

Inför vintern 1985 bestämde vi, Mats Knutsson och Henry Pollack oss för att delta i svenska vinterfågelräkningen. Vi gjorde upp en rutt på c:a 15 km, som genomförs med bil. Vi åker en gång under vintern och det är runt nyår, med högst en veckas förskjutning.

Räkningen genomförs enligt PUNKTTAXERINGSMETODEN, som innebär att all räkning av fåglar sker från fasta punkter. Vi stannar i fem minuter vid varje punkt och noterar alla fåglar vi ser och hör, och rutten består av 20 punkter. Vi börjar kl. 9 vid vattentornet mitt i byn, för att sedan dra nedåt älven och sjön. Sedan blir det varierande terräng med åkrar, löv- och barrskog, myr och hyggen tills hela slingan är körd och vi slutar nära Idrottsplan i Insjön, och det brukar vara i tolvtiden. Resultatet sänds sedan till Ekologihuset i Lund, där det sammanställs fågelräkningar från hela landet under ledning av biologiska instutionen Lunds universitet. För vår del har det alltså blivit 30 st. tills nu.

Det finns även en liknande fågelräkning, som genomförs under sommaren och kallas Svenska Häckfågeltaxeringen .

Den som är intresserad av att göra en egen rutt, kan beställa resultatprotokoll från: Ekologiska institutionen, Ekologihuset 223 62 LUND