Örnvintern 2004/2005 i Leksand

 • Örnkatalogen 2004/2005 (blädderbok)
 • Highlight-bilder
 

 

Havsörnarna kommer till Leksand

Totalt räknade vi ihop 35 kungsörnar och 4 havsörnar under vinterns gång. Siffran för kungsörn är den 4-e bästa sedan inventeringarna påbörjades vintern 1995/1996, medan havsörnarna varit fler än någonsin tidigare. Kanske en förväntad trend som har påbörjats. Havsörnen är ju på frammarsch i landet. Särskilt spännande kändes den ringmärkta havsörnen L029 som Hasse Nydahl upptäckte den sista november. Den var kläckt år 2000 i Dalarnas första havsörnshäckning i modern tid. Enligt uppgift, den första avläsningen på någon av ungarna från detta revir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Havsörnen C085, från Lappland är en välkänd besökare i Leksand

Foto: Bogdan Persson, den 3 december 2004

 

Här kommer lite fakta och siffror för örnutfodringen vintern 2004/2005:

Fåglarna

 • Totalt antal kungsörnar var 35 (6 juvenila, 19 subadulta och 10 adulta)
 • Totalt antal havsörnar var 4 (0 juvenila, 3 subadulta och 1 adult)
 • 10 av kungsörnarna och 2 av havsörnarna var ringmärkta.
 • Två duvhökar noterades, av vilka en var ringmärkt.

Övriga fåglar på utfodringsplatsen: Korp (2 ringmärkta), kråka, skata, nötskrika, större hackspett, gråspett, talgoxe, blåmes, talltita och tofsmes.

 

Inventeringen

 • Bevakning från gömsle har skett under perioden 21 november – 26 februari.
 • Bevakning har skett under 32 dagar under vinterns lopp.
 • Kungsörn har sets under 31 av dessa dagar, medan havsörn sågs under 8 bevakningsdagar.
 • Totalt antal timmar som bevakning skett från gömsle var 283.
 • Inte en enda bevakningsdag var helt ”örnfri”, vilket inte inträffat under tidigare vintrar.
 • Det största antalet örnar på en dag var 8 vid 3 tillfällen (kungs- plus havsörn), vilket är relativt lågt jämfört med en del tidigare vintrar då uppemot 15 örnar kunde noteras under toppdagarna.

 

Fodret

 • Fodret har i huvudsak införskaffats från ”Swedish Meat AB” i Uppsala och till viss del från Siljans Chark i Mora. En betydande del trafikdödade rådjur har omhändertagits och givits till oss av Tage Edvinsson från Gräv och Bror och Britta Wallbom från Sifferbo.
 • Mängden utlagt foder var ca 3 ton.

Ett jättestort tack till alla som på ett, eller annat sätt stöttat utfodringen i Leksand. Det är er vi har att tacka för en av landets bästa utfodringsplatser för örn!

Ansvarig för projektet: Bogdan Persson

 

Den juvenla örnen "Primus" glider ner mot maten.

Foto: Henry Pollack, den 12 december 2004

 


 

Om de ringmärkta:

. Av 9 ringmärkta kungsörnar kunde 7 identifieras till individ. Båda ringmärkta havsörnar har blivit fullständigt avlästa. Följande ringmärkta örnar har noterats:

Ringmärkta kungsörnar

Ringmärkta havsörnar:

Svenska:
· Blå 545K– Lappland 2004
· Blå 258K– Ångermanland 2004
· Röd 267H – Dalarna 2003
· Vit/orange 280F – Lappland 2001
· Orange/svart 268E - Härejdalen 2000 -
. Blank X45?? - Sverige (okänd lokal - adult)

Finska:
· Röd 015H – Lappi, Finland 2003
. Vit/svart 069C - Lappi, Finland 1998

Norska:
· Inga ringmärkta norska örnar observerades.

Okänt ursprung:
· En kungsörn med gul ring på vänster fot och svart på höger observerades på långt håll och kunde inte avläsas.

 

 

 

· Svart/vit C085 – Lappland 1993
· Röd/svart L029– Dalarna 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

. Observera att data kan komma att ändras efterhand.


INFO: "Örnkatalogen 2004/20052 innehåller 35 kungsörnar och 4 havsörnar.


Arbetslaget har i vinter bestått av följande personer:

 • Bogdan Persson, Leksand
 • Bosse Alexandersson, Leksand
 • Hans Nydahl, Sollerön
 • Henry Pollack, Insjön
 • Pär Johansson, Mora
 • Per Lindberg, Leksand
 • Lars Nilsson, Leksand

Följande personer har skött inventeringen från gömslet och har bildmaterial i katalogen "Örnar i Leksand 2004/2005":

 • BP - Bogdan Persson, Leksand
 • HN - Hans Nydahl, Sollerön
 • HP - Henry Pollack, Insjön
 • PJ - Pär Johansson, Mora

 • Örnkatalogen 2004/2005 (blädderbok)
 • Highlight-bilder