VÄLKOMMEN till LEKSANDS FÅGELKLUBB

Vi är en förening med närmare 500 medlemmar, som anordnar exkursioner, bildvisningar och arbetar för fågelskydd genom örnutfodring, ringmärkning, holkprojekt mm i Leksands kommun. Vi ger ut ett medlemsblad med 4 nummer/år, varav 2 tidningar i färg och 2 enklare informationsblad.

Du är välkommen att delta på våra exkursioner och andra aktiviteter, och gärna också bli medlem i föreningen.

Läs mer under de olika rubrikerna på hemsidan.

Leksands Fågelklubb har nu eget Swish-nummer! 123 381 91 58

Till medlemmar som önskar få påminnelse om klubbens aktiviteter via e-post:
Var vänlig uppdatera er e-Postadress till medlem@leksandsfagelklubb.se


Program 2018

Bildvisning med fotogruppen - Onsdag 21 februari

Några av fotogruppens medlemmar visar sina naturbilder. Samling: klubblokalen i Norsbro kl. 19.

Kontakt: Per-Inge Mill, 070-330 30 32, peringemill@gmail.com


 Studiecirkel - Utveckla ditt skådande - 28 februari

Förutsättning

Medlemskap i Dalarnas Ornitologiska Förening, DOF eller lokala fågelklubbar i Dalarna, Folkare FK, Hovranområdets OF, Tunabygdens FK, Falu FK, FK Vingarna, Leksands FK.

Studiecirkel genomförs i samarbete med Studiefrämjandet och kommer att bestå av fyra inneträffar hos Studiefrämjandet i Falun och två till tre exkursioner under våren och hösten. 

Länk till innehållet i cirkeln:     http://www.birdlife.se/fagels kadning/studiecirkel-utveckla- ditt-skadande/studiecirkelns- innehall/ 

Deltagaravgift

Medlemmar i DOF: Ungdom (25 år eller yngre) 250 kr, vuxen 350 kr.

Medlem i lokala fågelklubb som inte är medlem i DOF:
Ungdom (25 år eller yngre) 250 kr, vuxen 450 kr.

Anmälan

Senast 20 februari till Studiefrämjandet (länk)
Cirkeln startar under förutsättning om tillräckligt antal deltagare.

Start

28 februari 2018

Läs mer på DOFs eller lokala fågelklubbarnas hemsidor:

www.birdlife.se/dalarnasof

www.birdlife.se/lokala-fagelkl ubbar/tunabygdens-fagelklubb

www.falufagelklubb.se

www.leksandsfagelklubb.se

www.birdlife.se/lokala-fagelkl ubbar/fagelklubben-vingarna

www.birdlife.se/lokala-fagelkl ubbar/hovranomradets-ornitolog iska-forening

www.folkareornitologerna.se


Nytt nummer av Fåglar i Leksand!

Ett nytt nummer av Fåglar i Leksand är på väg ut till din brevlåda. Får du ingen tidning närmaste tiden så hör av dig till vår medlemsansvarige Mats Kaij, 070-571 36 03, kassor@leksandsfagelklubb.se

 


Börja fota fågel!

Studiecirkel 5 torsdagar kl 18.30-21.00 med start den 18 januari.
Plats: Leksands Fågelklubbs klubblokal i Norsbro.
Kursavgift 300 kr för medlemmar och 500 kr
för övriga. Medlemmar har företräde vid anmälan före den 20/12.
Min 5 max 10 deltagare
Kursledare Per-Inge Mill.
Anmälan och frågor till: marianne.sellner@studieframjandet.se, 0247-131 35, 076-778 60 70


Aloen i Limsjön tas bort

Med start den 30 oktober, kommer en flytande grävare att sanera vattenaloen i Limsjön under ett par veckors tid.
Vi hoppas därmed kunna eliminera en stor del av den vattenaloe som sedan 2006 brett ut sig i sjön. En uppskattning är att det finns över 10 000m3, aloeplantor som döljer sig under vattenytan. Läs mer...


Ny fågellokalsguide

SOF Birdlife Sverige, och bl.a. Dalarnas ornitologiska förening håller på att utveckla en fågellokalsguide, och senare även en app.

En betaversion finns via följande länk: svenskafagellokaler.se

Vi håller på att redigera texterna för Leksands lokaler. Har ni tips, synpunkter eller kommentarer, kontakta gärna Petrus Tengnér.


Årsmötet

Drygt 30 personer samlades en onsdagskväll i början av mars på Naturum för föreningens årsmöte.
Ordförande Sebastian Falk ledde mötet.
Protokoll samt årsberättelse kommer att publiceras framöver.
Efter mötet höll Per Lindberg i en frågesport till sina bilder, med Kjell Bond som vinnare.


Nu har barnen i Tällberg fått en egen Skolskog

Staffan Müller har tillsammans med Tällbergs skola och en generös markägare skapat en skolskog med fågelmatning. Förhoppningsvis lägger det grunden till ett framtida intresse och engagemang för fåglar och natur. www.dt.se/dalarna/leksand/nu-har-barnen-i-tallberg-fatt-en-egen-skolskog


Leksands fågelklubb 40 år

Ett 70-tal personer hade kommit till naturum Dalarna när Fågelklubben firade 40 år.
Nuvarande ordförande Sebastian Falk hälsade välkommen, och därefter visade Staffan Müller ett bildspel som presenterade klubbens arbete under de 40 år som gått sedan bildandet.
Efter en paus med mingel till smörgåstårta fortsatte programmet med att Magnus Ullman som till fina bilder höll ett intressant föredrag om vad som är utmärkande för fåglarna. Vi fick lära oss om många intressanta detaljer om tex fåglarnas kroppsbyggnad, flyttning mm.

Jubileet avslutades med att Staffan visade ytterligare en omgång med bilder, nu lite mer personliga, det var roligt att se bilder då vi var 30-40 år yngre.

Klubben tackar för presenten från Naturskyddsföreningen, lärkrutor (vad det är för något kan du läsa på www.birdlife.se)

Tack alla ni som kom och gjorde jubileet så trevligt och lyckat!
Nästa gång firar vi 50!


Inventerare till nattrutter sökes i Leksandstrakten

Är du intresserad av att delta som inventerare av en nattrutt?

Ekologiska institutionen vid Lunds universitet ansvarar för svensk häckfågeltaxering. Genom att delta i inventeringen bidrar du med kunskap om fågelpopulationernas utveckling i landet.

En rutt läggs helst på ett topografiskt kartblad t.ex. 14FNV. Rutten ska göras per bil och man stannar vid 20 punkter. Det ska vara minst 2 km mellan varje punkt, vilket innebär att rutten blir minst ca 40 km. Man räknar alla fåglar som man hör och ser enligt en lista och noterar dessa. Rutten ska göras tre gånger, en gång i mars, en gång i april och en gång i juni. Däggdjur kan också räknas om man vill, som ska räknas både på punkterna och mellan punkterna.

Utförlig beskrivning finns på svensk häckfågeltaxerings hemsida, http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/metod-nattfagel.htm

Du behöver förresten inte göra alla tre turer själv, blir vi en grupp intresserade kan vi dela upp så att vi t.ex. tar ett tillfälle var. Det kan vara trevligt att åka två och två.

Kontakta undertecknad om du är intresserad av att delta i denna inventering. Om du kan tänka dig att göra rutten alla tre tillfällen kan du kontakta Ulf Kolmodin, ulf (at) kolmodin.nu eller tel 070-5607408.

/ Petrus Tengnér

Tel: 070-3203619
E-post: sekreterare (at) leksandsfagelklubb.se


Hur gammal är kungsörnen?

Nu har vi äntligen gjort en sedan länge efterlyst nyckel för åldersbestämning på kungsörn. Bildmaterialet är självfallet från klubbens egen utfodringsplats. Vi hoppas att den kommer att dra åt sig uppmärksamhet från hela skådarsverige. Då det är ett tema av internationellt intresse, finns texten även på engelska. Lär dig åldersbestämma kungsörnar här.


VIKTIG INFO TILL MEDLEMARNA I LF:

Bäste medlem,

Hjälp Fågelklubben med att hålla vårt medlemsregister uppdaterat. Meddela mig ny adress vid flyttning, byte av postnummer eller andra ändringar. Kolla så att adressen på ditt ex av tidskriften är korrekt. Vi vill gärna även i fortsättningen kunna skicka vår tidning till dig.

Hälsningar Mats Kaij (medlemskontakt)

Se tidning och hemsida för adress, telefon och e-post


 

Vill du ha en påminnelse via e-post om klubbaktiviteter? Anmäl dig till till Petrus Tengnér sekreterare@leksandsfagelklubb.se så slipper du glömma din favoritexkursion.


Rapportsidan

Trevliga iaktagelser och naturupplevelser vill vi gärna ha in på vår rapportsida. Här kan man berätta om både ovanliga fåglar och trädgårdens vanliga innevånare. Obs! Skriv aldrig in information om häckningsplatser för rovfåglar.


Skicka gärna ett brev till oss.


 

free counters