VÄLKOMMEN till LEKSANDS FÅGELKLUBB

Leksands Fågelklubb har sedan starten 1976 bedrivit ett aktivt föreningsarbete. Vi är en stabil fågelklubb med närmare 500 medlemmar. Vi arbetar för fågel- och naturskydd, mestadels inom Leksands kommun. Vi genomför exkursioner, bildvisningar, örnutfodring, ringmärkning, holkprojekt, information, kurser, mm. Vi ger ut vår tidning Fåglar i Leksand samt informationsblad.

Du är välkommen att delta på våra exkursioner och andra aktiviteter, och gärna också bli medlem i föreningen.


Årsberättelse Leksands Fågelklubb 2017

Vår förening har genomfört sitt 41 verksamhetsår och har präglats av stor aktivitet inom faunavårds-projekten och med många exkursioner och övriga program.

Medlemsantalet är strax under 500 och har hållit sig på en stabil nivå sedan några år. Däremot tenderar medelåldern på våra medlemmar att öka för varje år, vilket kan skapa en oro inför framtiden.
Läs mer >>>


Program 2019

Bildvisning med fågelklubbens fotogrupp - Onsdag 20 februari

Onsdag 20 februari kl 19.00.
Några av fotogruppens medlemmar visar sina bilder, och kanske film.
Plats: klubblokalen i Norsbro, Sågmyravägen. Fika.
Kontakt: Per-Inge Mill, tel 070-3303032.


Årsmöte - Onsdag 6 mars

Onsdag 6 mars kl 19.
Ärenden enligt stadgarna.
Bildvisning. Fika.
Plats: Klubblokalen i Norsbro, Sågmyravägen 25
Kontakt: Per Lindberg, 070-733 48 55, ordforande@leksandsfagelklubb.se
Välkommen!


Årsmötet 2018

Drygt 20 medlemmar kom till årsmötet onsdag 7 mars i klubblokalen på Norsbro. Per Lindberg, vår nye ordförande ledde mötet. Styrelsen och projektledare valdes om i sin helhet.

Efter mötet visade Per suveräna, annorlunda och detaljrika bilder från örnspaningen.

Se Årsberättelse ovan. Protokoll läggs ut framöver.


Ny fågellokalsguide

SOF Birdlife Sverige, och bl.a. Dalarnas ornitologiska förening håller på att utveckla en fågellokalsguide, och senare även en app.

En betaversion finns via följande länk: svenskafagellokaler.se

Vi håller på att redigera texterna för Leksands lokaler. Har ni tips, synpunkter eller kommentarer, kontakta gärna Petrus Tengnér.


Nu har barnen i Tällberg fått en egen Skolskog

Staffan Müller har tillsammans med Tällbergs skola och en generös markägare skapat en skolskog med fågelmatning. Förhoppningsvis lägger det grunden till ett framtida intresse och engagemang för fåglar och natur. www.dt.se/dalarna/leksand/nu-har-barnen-i-tallberg-fatt-en-egen-skolskog


Leksands fågelklubb 40 år

Ett 70-tal personer hade kommit till naturum Dalarna när Fågelklubben firade 40 år.
Nuvarande ordförande Sebastian Falk hälsade välkommen, och därefter visade Staffan Müller ett bildspel som presenterade klubbens arbete under de 40 år som gått sedan bildandet.
Efter en paus med mingel till smörgåstårta fortsatte programmet med att Magnus Ullman som till fina bilder höll ett intressant föredrag om vad som är utmärkande för fåglarna. Vi fick lära oss om många intressanta detaljer om tex fåglarnas kroppsbyggnad, flyttning mm.

Jubileet avslutades med att Staffan visade ytterligare en omgång med bilder, nu lite mer personliga, det var roligt att se bilder då vi var 30-40 år yngre.

Klubben tackar för presenten från Naturskyddsföreningen, lärkrutor (vad det är för något kan du läsa på www.birdlife.se)

Tack alla ni som kom och gjorde jubileet så trevligt och lyckat!
Nästa gång firar vi 50!


Inventerare till nattrutter sökes i Leksandstrakten

Är du intresserad av att delta som inventerare av en nattrutt?

Ekologiska institutionen vid Lunds universitet ansvarar för svensk häckfågeltaxering. Genom att delta i inventeringen bidrar du med kunskap om fågelpopulationernas utveckling i landet.

En rutt läggs helst på ett topografiskt kartblad t.ex. 14FNV. Rutten ska göras per bil och man stannar vid 20 punkter. Det ska vara minst 2 km mellan varje punkt, vilket innebär att rutten blir minst ca 40 km. Man räknar alla fåglar som man hör och ser enligt en lista och noterar dessa. Rutten ska göras tre gånger, en gång i mars, en gång i april och en gång i juni. Däggdjur kan också räknas om man vill, som ska räknas både på punkterna och mellan punkterna.

Utförlig beskrivning finns på svensk häckfågeltaxerings hemsida, http://www.zoo.ekol.lu.se/birdmonitoring/metod-nattfagel.htm

Du behöver förresten inte göra alla tre turer själv, blir vi en grupp intresserade kan vi dela upp så att vi t.ex. tar ett tillfälle var. Det kan vara trevligt att åka två och två.

Kontakta undertecknad om du är intresserad av att delta i denna inventering. Om du kan tänka dig att göra rutten alla tre tillfällen kan du kontakta Ulf Kolmodin, ulf (at) kolmodin.nu eller tel 070-5607408.

/ Petrus Tengnér

Tel: 070-3203619
E-post: sekreterare (at) leksandsfagelklubb.se


Hur gammal är kungsörnen?

Nu har vi äntligen gjort en sedan länge efterlyst nyckel för åldersbestämning på kungsörn. Bildmaterialet är självfallet från klubbens egen utfodringsplats. Vi hoppas att den kommer att dra åt sig uppmärksamhet från hela skådarsverige. Då det är ett tema av internationellt intresse, finns texten även på engelska. Lär dig åldersbestämma kungsörnar här.


VIKTIG INFO TILL MEDLEMARNA I LF:

Bäste medlem,

Hjälp Fågelklubben med att hålla vårt medlemsregister uppdaterat. Meddela mig ny adress vid flyttning, byte av postnummer eller andra ändringar. Kolla så att adressen på ditt ex av tidskriften är korrekt. Vi vill gärna även i fortsättningen kunna skicka vår tidning till dig.

Hälsningar Mats Kaij (medlemskontakt)

Se tidning och hemsida för adress, telefon och e-post


 

Vill du ha en påminnelse via e-post om klubbaktiviteter? Anmäl dig till till Petrus Tengnér sekreterare@leksandsfagelklubb.se så slipper du glömma din favoritexkursion.


Rapportsidan

Trevliga iaktagelser och naturupplevelser vill vi gärna ha in på vår rapportsida. Här kan man berätta om både ovanliga fåglar och trädgårdens vanliga innevånare. Obs! Skriv aldrig in information om häckningsplatser för rovfåglar.


Skicka gärna ett brev till oss.


 

free counters