Insjön runt

22 april 2006

Text och foto Henry Pollak

En mycket fin men kall morgon med -5 grader kl. 06 bådade gott. För säkerhets skull tog jag en koll nere vid badplatsen kl. 7 eftersom det var så pass kallt. Jag möttes då av ett par stranskator och en grupp storlomar och storspovar, förutom alla vanliga arter som kommit. Därför var det med hopp om ett skapligt deltagarantal jag for till Norsbro för att genomföra exkursionen. Till min förvåning var det bara en person där, och det kom inte heller fler, så vi for till Insjön där det ansöt två till, så vi blev till slut fyra som åkte runt Insjön. Första anhalt var vid sågen där vi kunde se en strandpipare på andra sidan mot Dragsängarna. Tyvärr var avståndet långt och vi törs inte säga om det var den större eller mindre, men vi menar att det var den mindre. Där såg vi även en grupp med storlom förutom de vanligare änderna knipa, gräsand och någon vigg och krickor.

Vi for sedan till badplatsen där vi såg de två strandskatorna, några storspovar, skäggdopping och gråtrutar förutom måsar och gråtrut. Nästa anhalt blev det nya fågeltornet vid Brenäsviken. Isen låg kvar på de stillastående vattenytorna, och fågellivet var väl inte så intensivt, men det fanns sävsparv enkelbeckasin och en del tofsvipor. Nästa anhalt fick bli Hundhagen där vi gick in vid vinterfågelmatningen, och fick se några stjärtmesar. I övrigt var det mest någon trast, en del rödhakar och sädesärlor som märktes mest. Vi fikade på en lämplig plats, se bilderna, och sedan kollade vi ett par uggleholkar med spegel. De var tomma, så vi kan inte räkna med någon häckning där i år. Vi for sedan över till båthusen i Rönnäs där den mesta aktiviteten för dagen fanns. Med risk för att någon art blir avglömd vill jag ändå nämna fiskgjuse, tornfalk, knöl- och sångsvan gräsänder,bläsänder, krickor, vigg, knipa, kanadagås, grågås, snatterand, storskrake, storlom, skogssnäppor och givetvis tofsvipor. Ni kan kolla på bilderna nedan.

 

Steglits

 

Henry Pollak längst till höger

 

 

 

 

Snatterand till höger

 

Storspov