Rovfågelspaning runt Häradsbygden

23 september 2006

Vi var hela 22 deltagare som besökte ett par av Leksands mindre kända och ack så underskattade rovfågellokaler – åkrarna norr och söder om Häradsbygden. I kombination med ett osannolikt vackert väder kunde det inte bli annat än succé. Vi noterade minst ett 15-tal ormvråkar, 4 stenfalkar, 1 duvhök, 1 sparvhök och 1 blå kärrhök. Exkursionen avslutades med ett besök vid Brenäs nyrestaurerade vik där vi till rovfågellistan kunde lägga till en tornfalk.

Ledare var Bogdan Persson.