Hackspettsexkursion med fågelklubben

25 mars 2007

Text Staffan Müller
Foto Kent-Ove Hvass

Nu är våren här!
Ett bra vårtecken är att hackspettarna blir alerta och sitter och trummar i sina revir.

Leksands fågelklubb arrangerade i helgen ett par utflykter till hackspettsskogen i kommunen.

Siljansbygden är ett speciellt naturområde eftersom det är här de olika fågelarterna strålar samman oavsett om de har en sydlig eller nordlig utbredning i landet. Därför lockade helgens exkursioner många personer som kom från Sydsverige för att försöka få syn på de ovanliga fåglarna.

Hela 6 olika arter!
Vädret var perfekt under hela veckoslutet och i det soliga och vindstilla vädret fick grupperna höra alla de 6 hackspettsarter som finns i landet.

Staffan Müller, guide under rundturen, säger att deltagarna fick vara med om något verkligt unikt. Det är få personer som lyckats få höra alla de 6 arterna under en och samma morgon.

I Lindbodarna och Balkbodarna noterades den ovanliga gråspetten som har sin sydgräns i Leksandstrakten. Även den större hackspetten och den mindre hackspetten kunde spanas in i aspdungarna i fäbodmiljön. Här trummade också spillkråka och tretåig hackspett ivrigt.

Framför allt de senare är ju sällsynt pga. att gransumpskogen försvinner allt mer, säger Staffan.

Avslutningen skedde i Djura där man också lyckades få syn på gröngölingen, som finns i södra Sverige, men är mycket ovanlig på våra breddgrader. I byn Gråda kommer den stora gröna hackspetten att bosätta sig i vår. Både hanen och honan visade vårkänslor som vittnar om att de kommer att bosätta sig här längs älvkanten, noterar Staffan Müller som kunde glädja sig åt en fantastisk och minnesvärd vårfågelmorgon.

Mindre hackspett, hanen till vänster.