Insjön runt

29 april 2007

Vid starten vid Norsbro såg det ut som att det skulle bli en magar skara som skulle ut på vårturen runt Insjöns sträder. Vi var endast 4 stycken som tog bilen till den andra samkingsplatsen vid "hjulet" i Insjön. Där var det desto fler som väntade och skaran var så utökad till hela 24 deltagare. De som "offrade" sovmorgonen fick ingen anledning att ångra något. Det blev en givande morgon med många fina och en del sällsynta observationer.

Sjön spanades av från Ålbybadet, Millnäset, Hundhagen och Rönnäs badplats. Bland fågelarterna vill jag nämna följande: strandskata (2), stjärtmes (minst 2), fiskgjuse, mindre hackspett, stjärtand (2), grönsångare och nyanlända ladusvalor (2). Vi som sedan valde att avrunda vid Limsjön, vi fick även se ett par svarthakedoppingar.

Bogdan Persson