Rovfåglar om hösten

16 september 2007

Text och foto Ulla-Britt Larsson

Vi var 14 personer som samlades vid Norsbro denna kyliga morgon. Däribland var det en grupp med ungdommar från Insjöns skola.

Första stoppet på dagens spaning gjordes på åkrarna mellan Yttermo och Mjälgen. Trots intensiv spaning såg vi inga rovfåglar. Förmodligen var det för kallt i luften.

Vi åkte vidare till åkrarna mellan Ytteråkerö och Insjön. Vi parkerade vid järnvägen och gick ner till Dragsängarna. Här hade vi lite bättre tur med "rovisarna" och fick ganska snabbt syn på Tornfalk och Ormvråk. Nere vid Insjön såg vi också en Fiskgjuse. Dagens totala antal arter blev 26.

Artlista: Spillkråka, Grönsiska, Gråsiska, Varfågel, Brushane, Kaja, Kråka, Ringduva, Ängspiplärka, Stare, Gräsand, Grönfink, Nötkråka, Tornfalk, Ormvråk, Nötskrika, Häger, Storskrak, Sångsvan, Knölsvan, Stenskvätta, Sädesärla, Grågås, Kanadagås, Kricka och Fiskgjuse.

Exkursionsledare: Conny Land