Vadarexkursion – utan vadare

9 augusti 2008

Ibland blir det problem då man flera månader i förväg måste bestämma programmet, utan att veta de riktiga förutsättningarna. Då vi planlade en vadarexkursion till Dragsängarna hoppades vi på betydligt lägre vatten än vad det råkade bli. Inte en enda vadare sågs under exkursionen, tack vare att vattnet var i stort sett framme vid vallen och inga sandbankar fanns blottade.

Nåja, vi var 7 personer som vandrade runt Dragsängarna i varmt och soligt väder. Fågelmässigt blev de i alla fall inte så fattigt. Vad sägs om nötkråka, ung havstrut, 8 ormvråkar, ärtsångare, flera hägrar, och mycket annat.

Bogdan Persson, exkursionsledare

 

Kafferast vid fiskodlingarna.

 

Vi såg hela 8 ormvråkar på rundvandringen.