Hackspettsmorgon

21 mars 2009

Fem av sex…

En lyckad hackspettexkursion för fågelklubben!

Det var den första blidvädersmorgonen för i år, när Leksands F ågelklubb arrangerade sin årligen återkommande hackspettsexkursion till skogarna i sydvästra Leksand.

Gråspett, gröngöling, spillkråka, större och mindre hackspett kunde beskådas under förmiddagen.

Den sjätte, tretåig hackspett, som brukar vara ”stensäker” i Vägskälets naturreservat var tyst under morgonen och hittades inte heller på de andra stoppen som gjordes under exkursionen.

Vid Lindbodarna möttes de 16 deltagarna av ett crescendo av hackspettar som visade upp sig väldigt indiskret. Orsaken var att såväl gråspetten som spillkråkan hade fått oinbjudna rivaler i sina revir och slagsmål utbröt mellan fåglarna.

Gråspetten är en synnerligen ovanlig hackspettsart och återfinns blott i några enstaka län i Mellansverige. Därför var det särskilt kul att just denna art var så på hugget under denna morgon.

Deltagarna fick också lära sig höra skillnad på de olika hackspettsarterna olika trumningar. De skiljer sig från art till art och är oftast den enda kontakt en fågelskådare får med dem.

Vid Lindbodbacken tog vi kaffepaus och lyckades få se och höra såväl mindre
som större hackspett samt gråspett och spillkråka!

Lavskrikan höjdpunkten

I höjd med Kägelbergets naturreservat svepte en flock korsnäbbar förbi och i sitt sällskap hade de en tallbit, vilken också är en synnerligen ovanlig fågelart i leksandstrakten.

Där kom gruppen också i kontakt med en lavskrika som befann sig på vinterutfodringsstället där.

Lavskrikan är en extremt ovanlig fågelart så här långt söderut och den fågelobservationen betecknades nog av flertalet av deltagarna som ”dagens höjdpunkt”!

Vårfåglar!

Årets första ringduva och dubbeltrast observerades också i Djura på väg hem från en underbar fågelmorgon.

 

Exkursionsledare: Staffan Müller