Bogdan Perssons bilder från islandsresan 2008

 

1. Det är lätt att komma nära stormfåglarna om man sitter vid något utlopp vid ett fiskeri.

 

2. Ljungpipare: Att ligga ner och kråla är ett bra sätt att komma nära fåglarna.... och så får man en naturlig fotovinkel.

 

3. Landskapet är sagolikt vackert och bjuder på fantastiska fotomöjligheter.

 

4. Fågelvärldens havspirater, de till synes svarta kustlabbarna ses då och då förfölja diverse havsfågel, men uppträder även långt in över land, där de häckar.

 

5. Rödbenan är ens ständiga följeslagare. Landets i särklass vanligaste vadaren.