Projekt Backsvala

Backsvalan i Leksand 2009

Efter några år av tillbakagång har backsvalorna återigen några häckningsbranter som de häckar i. När svalorna försvann från grusgroparna i Sundet och Heden, i början av 2000-talet fanns det bara en koloni kvar - den i Bäckenhamn längs Älven. I år återfinns de på åtminstone 4 lokaler vid Österdalälven.


Backsvalekoloni vid bergkvistsågen i Insjön. Foto: Staffan Müller ©

 

Här kommer det preliminära inventeringsresultatet 2009:
Nedströms Marielundsbron                31 par
Bergqvistsågens fyllnadsmassor        57 par
Bäckenhamn södra nipan                107 par
Bäckenhamn, norra nipan                 87 par
Totalt                                           282 par

(Dessutom har det gjorts häckningsförsök i Tibbleravinen som restaurerades av ungdomsgruppen 2006. P.g.a. förbuskningen avbröts dock sannolikt häckningen.)

Staffan Müller

 

Backvalekoloni vid Bäckenhamn, Häradsbygden. Foto: Staffan Müller ©

Upplysningar om projektet kan lämnas av Staffan Müller tfn. 070-322 23 45