Projekt Lavskrika

Lavskrika

Lavskrikan har i stort sett försvunnit från Leksands kommun. Bl.a. det moderna skogsbruket och klimatförändringar har förändrat livsvillkoren för den vackra lavskrikan i Siljansbygden. Den har genom dessa förändringar utsatts för en väsentligt större konkurrens än vad som var fallet tidigare. Bl.a. har nötskrikan ökat i antal. I dag beräknar vi att det finns färre än 50 individer kvar i kommunen. Kärnpopulationen finns sannolikt i Långsjöområdet samt kring Trätbodarna.

Målsättning: Vi vill säkerställa en population i kommunen, men har inte angett någon önskad numerär eftersom dess framtid är väldigt beroende av skogspolitiken. Sannolikt är ca 100 leksandindivider att betrakta som en acceptabel numerär ifall det finns säkerställda revir för fåglarna. Vi vill just nu, i första hand kartlägga utbredningen för den resterande populationen. Vi tar årligen hjälp av jägarkåren som rapportera in sina fynd från i huvudsak älgjakten.

Kontaktperson: Frasse Blomberg                 Tfn 073- 727 09 00 frasse.blomberg@leksand.se

Foto: Kjell Bond© Foto: Kjell Bond©