Projekt Berguv

Projekt Berguv

Historik och målsättning


Årsungar, Foto: Henry Pollak

 

Berguven, som ju är Dalarnas landskapsfågel hade under 1960-talet endast 5 - 10 par som hävdade revir i hela Dalarna, mot åtminstone 50 par för 100 år sedan. Dessutom var trenden att det fortsatte att minska. Det kom larmrapporter även från övriga delar av landet, att det inte stod rätt till med berguvspopulationen. Stammens minskning anses bero på människan genom förföljelse, förgiftning, kraftledningar, trafik och förändringar i livsmiljöerna där berguven häckar. Därför kan man ju tycka att det är på sin plats att vi människor försöker rätta till skador som åsamkats av människor.

En grupp i västsverige var de första, som i organiserad form tog tag i problemet och bildade Projekt Berguv Sydväst 1968 och startade uppfödnings- och utsläppsverksamhet på västkusten. Resultatet blev mycket gott och där anses det nu finnas en livskraftig berguvsstam.

Ungefär samtidigt som på västkusten startade också Gunnar Ingritz i Dala Floda avels- och utsläppsverksamhet, och det resulterade i två etableringar av uvpar i det fria. Detta var grunden till att projekt Berguv Dalarna bildades 1977.

Berguv Dalarna drivs av Dalarnas Ornitologiska Förening ( DOF ) och Leksands Fågelklubb lovade att vara värdar för ett uvpar, och det första paret kom 1984, som ett projekt i Leksands Fågelklubb, som svarar för uvskötare, voljärer, frysboxar samt för mat i frysboxarna, medan SOF håller med fåglar och vederbörliga tillstånd, liksom även matsamordning.

Vi har i dag i fågelklubbens regi tre voljärer, varav två i Insjön och en i Siljansnäs. Under åren som gått har vi t.o.m. år 2002 fått fram 50 ungar som nästan alla kunnat frisläppas, och som krona på verket har vi i Leksand år 2002 haft en fri häckning där det blev två ungar, men den ena klarade sig tyvärr inte. Det är den första kända uvhäckningen på 58 år i kommunen.

Målet för verksamheten är att vi ska få en livskraftig berguvspopulation i hela området. Läget i dag är att vi inte tar in nya uvar i projektet, utan de som fungerar i aveln i dag får fortsätta att reproducera sig, och alla friska ungar ska släppas.

Det ser i dag ut som att berguvspopulationen ökar något, och det torde finnas runt 20 par, som hävdar revir i Dalarna, men det är som beskrivits tidigare många faror för en frilevande uv, där speciellt kraftledningar och trafik skördar de flesta offren.

Berguvarna låter så här när de ropar och så här låter berguvsungarna

 


Nyhetsarkivet om berguvar