Projekt pilgrimsfalk

Projekt pilgrimsfalk

Historik

Pilgrimsfalken hade från 40-talet till 70-talet minskat från ca 1000 häckande par i landet, till endast 10-15 par. I Dalarna försvann den som häckfågel 1965. Den huvudsakliga orsaken till detta var miljögifter. I mitten på sjuttiotalet startades projektet för att rädda falken.

Foto: Bogdan Persson © Foto Bogdan Persson

 

Hur bedriver man projektet?
1981 startades falkaveln i Kungälv. Genom att föda upp falkar under kontrollerade former, i fångenskap, maximerar man antalet kläckta ungar. Dessa släpps sedan ut i lämpliga falkrevir. Numera har aveln tagits över av NORDENS ARK. Förutom falkuppfödning, arbetar man inom projektet för att bl.a. skydda boplatser och kartlägga miljögifternas effekter på falkstammen.

 

Foto: Bogdan Persson ©

Hur framgångsrikt har projektet varit?
Den svenska falkstammen har numera stigit till ca 70-80 häckande par, med en årlig tillväxt på 5-10 %. Pilgrimsfalken häckar inom landet, i två väl åtskilda populationer: Västkusten samt norra Norrland. Sedan 1994 är Dalarna kärnområde för utplantering, allt i syfte att knyta ihop de två populationerna. År 2000 noterades den första häckningen I Dalarna, efter 35 års frånvaro.

 

Vill du hjälpa till? Ring någon av följande kontaktpersoner:

Lars Leksén: 070 329 13 57

e-post: perjonslars@gmail.com

 

 

 

Foto: Bogdan Persson ©