Läsarbrev 2012

Har du fina naturbilder eller en text om fåglar som du vill dela med dig till andra via hemsidan, kan du skicka in dem via e-post. Vi förbehåller oss rätten att välja om de ska läggas in eller inte.

Längre texter bör vara skrivna i Word. Bilderna bör vara i filformat jpg.

 


 

Matdags i vår trädgård.
Gråspetten väntar på sin tur.

Foto Kerstin Laurell, December 2012


 

Foto Kerstin Laurell


En kottesmedja

Fröna i grankottarna är populär föda för den större hackspetten. Den kilar fast en grankotte i t.ex. en springa i en trädstam. Det underlättar när den sedan ska plocka ut fröna bakom kottefjällen. Kottarna fästs alltid med spetsen uppåt. Ibland sitter de kvar i smedjan, men när hackspetten vill plocka frön från en ny kotte rycks den gamla loss och hamnar på marken. Där kan man ibland se ett stort antal plundrade kottar.

Kerstin Laurell


Hälsning från Gryssenstugan den 15 juli 2012.

Hussvalorna har bråda dagar

 

Foto Kerstin Laurell


 

Gäster vid fågelmatningen - mars 2012

Foto Kerstin Laurell


 

Läsarbrev 2013

Läsarbrev 2012

Läsarbrev 2011

Läsarbrev 2010

Läsarbrev 2009

Läsarbrev 2008

Läsarbrev 2002-2005