Örnstatistik baserad på flera år

 

Varifrån kommer örnarna till Leksand?

Kartan nedan visar örnarnas ursprung, dvs var de ringmärkta individerna var kläckta. Observera att punkterna endast hänvisar till rätt landskap, lappmark, eller fylke. Ett visst avsteg från denna regel har man gjort i Dalarna där samtliga kungsörnar lagts i norr och samtliga havsörnar i söder, just för att visa att örnarna kom från det väderstrecket. Kartan visar ursprunget för ringmärkta örnar under perioden 1995-2010.

GULT = Kungsörn

BLÅTT = Havsörn

LILA = Havsörn, ej märkt på kläckniningsplats

GRÖNT KRYSS = Leksands utfodringsplats

 


Vart pekar kurvan?

Nedanstående diagram visar hur antalet kungsörnar har stigit under vinterns lopp för vintrarna 2003/2004-2009/2010. Kolumnerna delar in månaderna i två tiodagarsperioder, samt en tredje av "vad som blir kvar". Observera att bevakningarna påbörjades och avslutades vid olika tidpunkter.

 


Hur gamla är örnarna?

Nedanstående diagram visar hur åldersfördelningen ser ut för de ringmärkta kungsörnar och havsörnar som besökt utfodringen mellan 1995 och 2010. Åldrarna visar vilken vinter de befinner sig i (1V= första vinter, 2V= andra vinter osv).

Noterbart är att den största gruppen kungörnar är av ålder 2V (andra vintern), samt att antalet sjunker snabbt när örnarna nått åldern 7V och har börjat häcka.

Snittåldern för kungsörn ligger på 4,49V. Havsörnarnas snittålder är 8,76V.

 


 

Hur ser åldersfördelningen ut under vinterns lopp?

Nedanstående bild visar hur ålderssammansättningen bland kungsaörnar förändras under vintern. De subadulta är alltid den största gruppen. De adulta är vanligast i början och mitten av vintern, men deras andel minskar mot slutet av vintern. De drar iväg för att häcka. För de juvenila är det annorlunda. De är ovanliga i början av vintern, men blir allt vanligare efterhand som de lämnar föräldrarnas revir. Bilden är framtagen ur statistik sammanställd över 7 vintrar i Leksand, 2003/2004 - 2009/2010

 


Nedanstående diagram visar hur dagssiffrorna varierar i snitt, för olika delar av vintern, samt toppnoteringar under respektive period, baserat på statistik under åren 2003/2004-2009/2010

 


Hur många örnar ser man på en dag?

Nedanstående diagram visar det genomsnittliga antalet örnar per bevakningsdag, under de senaste vintrarna. Kungsörnarnas dagssiffror har stadigt stigit genom åren, men även havsörnarna visar en långsam, men tydlig ökning.

Klicka på bilden nedan för att se samma statistik fast för längre period