Projekt Lom

Projekt LOM drevs från starten 1995 av Svenska Naturskyddsföreningen i samarbete med Sveriges Ornitologiska Förening och Världsnaturfonden. Projektet avslutades i januari 2000 och fortsatte som ett projekt av Svenska lomföreningen/ Projekt LOM, som genomför en riksomfattande inventering av storlom och smålom i landet. Denna förening är en ideell förening som arbetar för att främja skydd, forskning och informationsarbete om lommarna.

 

Det finns flera hotbilder mot lommarna i deras häckningssjöar.

  • En av de viktigaste orsakerna till misslyckad häckning är översvämmade bon till följd av stigande vattenstånd vid ihållande regn eller olämplig vattenreglering.
  • Storlommen är känslig för störningar och påverkas negativt av både friluftsliv och fiske.
  • Försurning har ändrat och försämrat fiskbeståndet i flera sjöar.
  • Blysänken kan utgöra en fara för lommen eftersom den fyller sin kräva med småsten för att hjälpa till att finfördela födan.

 

De sjöar som inventerats under åren 2002-2006 är Israelsjön, Brasjön, Gränsen, Gryssen, Sången och Östanholsviken i Siljan. I dessa sjöar har varje år återfunnits stationära storlomspar och den genomsnittliga häckningsframgången har legat inom eller strax över det intervall på 0.37- 0.47 ”stora” ungar per par och år som bedöms vara tillräcklig för att kompensera för dödligheten bland gamla fåglar.